I dag är det som så att nästan varannan svensk är medlem i en idrottsförening. I dag finns fler än 20 000 olika idrottsföreningar och det gör att idrotten är den största folkrörelsen som finns i Sverige. Men hur går man till väga om man vill starta en idrottsförening?

Minst tre personer måste vara med

För att man ska kunna starta en idrottsförening måste det vara minst tre personer som är med. De ska ha samma intresse och vara intresserade av att driva föreningen, skapa en styrelse och allt annat som hör föreningen till. När man sedan har startat föreningen ska den anslutas till riksförbundet för svensk idrott. Det krävs också att föreningen har ett organisationsnummer för att den ska kunna registreras.

Hur börjar man?

Det bästa är att kalla till ett möte där man informerar om att ett intresse finns om att starta upp en förening. Då kan man se om fler intresserade finns. Man kallar sedan de intresserade till ett bildande möte. Det blir mer officiellt och närvarolista med mera bör upprättas. På det här mötet bör man också föra en dagordning, besluta om styrelse med mera. Efter det kan det också vara klokt att kontakta kommunen för att den idrottsliga verksamheten ska komma igång.

Hur gör man med ekonomin?

För att föreningen och idrotten ska komma igång kan det behövas en del ekonomiska medel. Kanske får man ta ett lån, eller gå in med egna pengar. Det kan också finnas bidrag från kommunen eller från Svensk Idrott som kan sökas. När föreningen väl har kommit igång är det dock tänkt att den ska gå runt med hjälp av de inkomster som kommer av medlemmarnas avgifter, försäljning, inkomst från tävlingar med mera. Om föreningen vill ordna något speciellt kan det dock gå att söka bidrag för just det evenemanget.