Sidan uppdaterad 2017-11-19

Ordinarie träningstider fr.o.m. 9 november 2017
Mån 17:00-18:00
18:00-19:30
 
Gul, Röd, Grupp 1
Svart, Blå
 
 
Tis 19:30-21:00
 
Svart, Blå  
Tors 16:00-17:00
16:00-17:10
17:10-18:30
17:00-18:30
Röd
Blå
Gul
Svart

(blå har egen fys 17:10-17:40)
(gul har egen fys 16:30-17:00)
(svart har egen fys 16:20-16:50)
  Vissa torsdagar slutar svart och gul 18:10 p.g.a. match i hallen
       
Lör 08:00-09:20
08:40-10:00
10:00-11:00
 
Blå
Svart
Gul, Röd, Grupp 1,2,3
 

 

 

Uppvärmning på golv minst 10 min före alla ispass, samt styrkeövningar och stretching
efter alla ispass gäller alla tävlingsåkare. Följ ditt schema!

 

Svart, Blå och Gul grupp ska träna löpning minst 3 km en gång i veckan utöver ispassen.
Samplanera gärna träningen med varandra! Var noga med stretchingen efteråt!

 

Ändringar  (övriga tider stämmer):