Medlemsavgiften.
 

Betald avgift är ett villkor för att träna och spela i Strands IF.

Årsavgifterna är:

Familj 500:-
Senior   (17 år och äldre) 300:-
Ungdom (upp till 16 år) 250:-
Stödmedlem 125:-


Ni som betalar medlemsavgift för familj via internet.
Maila in era familjemedlemmars namn och personnummer till kansliet, då dessa inte får plats i bankernas betalfunktioner.