Kåge Wallner
ordförande
kage@wallner.nu
072-739 30 89
   
  Ann-Christine Kristoffersson
  Mats Näsman
vice. ordf.
Tord Wixner
kassör
 
Mona Ernstsson
sekreterare
mona.ernstsson@cgi.com
070-6952300
Anki Kristoffersson
ordf. supporterklubb
klubbmästare
anki.kristoffersson@
bilbolagetlv.se
 
Anna-Karin Mohlin
 
  Thomas Wik
 

Lars Nordström
ordf
.
friidrottssekt
 

Anders Schmidt
ordf.
fotbollssekt
 

Thomas Wik
ordf.
handbollssekt
wiik@bredband2.com

Stefan Wimo
suppl.
konståkningssekt
 

Ragnar Sundberg
hedersordförande
ragnar_sundberg@
mail10.calypso.net

 

Hela styrelsen sammanträder till ordinarie möte varannan månad.
Den består då av fem ordinarie ledamöter och fyra sektionsordföranden.
De ordinarie ledamöterna bildar ett arbetsutskott,
 som sammanträder vid behov, men minst en gång i månaden.


Styrelsemöte 16/10 2013.  Fr.v. Mona Ernstsson, Fredrik Ohlsson, Ragnar Sundberg,
Lotta Magnusson, Lars Holm, Åsa Ohlsson, Thomas Wiik, Bernt Norberg.  Saknas gör Mats Näsman