6/6
Ludvikaspelen
Stort grattis Michelle Johnson
till ett nytt fint personbästa i längd

Resultat